Actueel

Van de voorzitter

Beste sportvrienden,

Welkom bij het nieuwe sportjaar van onze club! Wij zijn blij dat jullie weer van de partij zijn om samen te gaan bewegen en plezier te maken. Onze club is speciaal bedoeld voor mensen met een hartaandoening, die onder deskundige begeleiding willen sporten. In dit sportjaar zullen we ons bezig houden met onder andere fitness, balspelen en volleybal. We houden rekening met ieders niveau en wensen, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan meedoen. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning, want sporten is ook goed voor je sociale contacten en je mentale gezondheid.

We starten het sportjaar op maandag 4 september om 20:00 uur zoals altijd in de gymzaal aan de M. van Meelstraat 2. Trek je sportkleding aan en neem een flesje water mee. We zullen beginnen met een warming-up, en daarna een rondje spieroefeningen, gevolgd door een spelletje volleybal.

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en dat we er samen weer een mooi en sportief jaar van kunnen maken.

We gaan dit jaar over op een nieuwe website !!!! De nieuwe website is te vinden onder:

www.HartSportclubUtrecht.nl

Aan deze nieuwe website zijn ook nieuwe mailadressen gekoppeld. We starten met een eerste adres dat we vanaf nu kunnen gaan gebruiken.

Dit eerste adres luidt: info@HartSportclubUtrecht.nl

In de loop van dit seizoen willen we ook de volgende adressen in gebruik gaan nemen te weten: 1 voor de voorzitter, 1 voor het secretariaat en 1 voor de penningmeester. Vanaf heden kan de nieuwe website bezocht worden. Het is misschien een beetje wennen aan het nieuwe gezicht, maar dankzij een speciale subsidieregeling van de gemeente Utrecht zijn wij in staat gesteld om een nieuwe website aan te (laten) maken, die beter voldoet aan de huidige eisen en inzichten. De oude website blijft nog enige tijd bestaan om de overgang soepel te laten verlopen. We hebben ruim 11 jaar prima via deze website kunnen communiceren. Maar langzamerhand was deze toch wel aan vernieuwing toe. We hopen dat u net zoveel plezier zult hebben van de nieuwe website als u van de oude heeft gehad.

Tot ziens op 4 september!

Met sportieve groet,

Het bestuur van S.O.B. ‘87

De contributie voor de 2e helft van 2023 kunt u overmaken  op onze rekening:
 NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht. 

O.v.v.    Contributie september t/m december 2023.
 Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.