Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

 We zijn al weer toe aan een volgend seizoen sporten voor onze conditie. Dat wij dat alweer voor het 32e jaar doen bewijst dat  wij in een behoefte voorzien. En dat is niet alleen vanwege onze conditie       ( belangrijk natuurlijk ) maar ook vanwege de gezelligheid en het contact met mede lotgenoten.              Vandaar dat wij u willen uitnodigen  om maandag  2 september verder te gaan waar we in juni mee zijn gestopt.

 Tijdens onze laatste Ledenvergadering heeft u kunnen vernemen dat onze huidige penningmeester te kennen heeft gegeven er na 7 jaar mee te willen stoppen. Jan heeft dit al die jaren zeer accuraat en plichtsgetrouw voor ons gedaan, waar wij hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn !!  Wat ons te doen stond was te kijken wie zijn werk voor onze club zou willen voortzetten. Na een gesprek en wat bedenktijd hebben wij Henk Lingeman bereidt gevonden deze taak op zich te gaan nemen. Als het Henk gaat lukken hetzelfde te bereiken als wat Jan heeft gepresteerd n.l. een goed gevulde clubkassa achter te laten dan worden wij daar allen blij van. Jan nogmaals bedankt je was een kei !!

Tot aan de Ledenvergadering in 2020 gaat Jan aan  Henk laten zien hoe hij dat gedaan heeft.  Tijdens die komende vergadering zullen we Jan nog uitgebreid bedanken voor zijn goede werk

Uw bestuur

 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van onze collega Hendrik Makhanlal. Wij verliezen in hem een zeer zachtaardige lieve man. Die probeerde met weinig fysiek toch zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Kortom een hele fijne collega.

                    Hendrik     Rust in vrede

 

 

 

       

 

 

 

        De Algemene Leden Vergadering  2019  wordt  gehouden op

       donderdag  6 februari  2020       

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

        De notulen van de vergadering 2019 worden verstrekt voor de

        vergadering van 2020

       Deze kunt U ook op deze website nalezen. 

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn per 1 januari 2017  gewijzigd .

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Jan Berends.         penningmeester@sob-87.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2019 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2019    

 

               

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven